Dr. Chris C. Diamond Janbaz

Plastikkirurg och Grundare av Diamond Plastikkirurgi

Dr. Chris C. Diamond Janbaz är auktoriserad och certifierad specialist inom rekonstruktiv och estetisk Plastikkirurgi. Chris genomgick sin läkarutbildning vid Umeå Universitet och är legitimerad läkare sedan 2012. Sin utbildning inom estetisk plastikkirurgi har Chris tidigt i sin karriär fått vid välrenommerade plastikkirurgiska kliniker inom såväl som utanför Sverige.

Dr. Chris C. Diamond Janbaz genomgick sin läkarutbildning vid Umeå Universitet och är sedan 2012 legitimerad läkare. Efter vikariat inom allmänkirurgi och huvud-/halskirurgi vid Centrum för huvud- och halsonkologi påbörjade han sin plastikkirurgiska karriär vid Universitetssjukhuset i Örebro. Under sin specialisttjänstgöring vid plastikkirurgiska kliniken i Örebro arbetade han med rekonstruktiv plastikkirurgi såsom mikrokirurgi inom huvudhalsområdet samt rekonstruktiv bröstkirurgi vid cancersjukdom och missbildningar.

Sin utbildning inom estetisk plastikkirurgi har Chris tidigt i sin karriär fått vid välrenommerade plastikkirurgiska kliniker inom såväl som utanför Sverige där han regelbundet besöker och assisterar välkända pionjärer inom plastikkirurgin. Chris deltar regelbundet vid nationella och internationella kurser och kongresser inom estetisk plastikkirurgi.

Vid sidan av sitt arbete som plastikkirurg är Chris aktivt engagerad som anatomimentor och ATLS (Advanced Trauma Life Support) – instruktör för läkarstudenter, examinerade och legitimerade läkare under sin specialisttjänstgöring inom kirurgiska specialiteter vid Universitetssjukhuset i Örebro. Chris föreläser regelbundet för olika cancerföreningar bl.a. Bröstcancerföreningen Hilda i Örebro om bröstrekonstruktioner efter bröstcancerkirurgi.

Dr. Chris C. Diamond Janbaz är medlem i:

 • Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi (SFEP)
 • Svensk Plastikkirurgisk Förening (SPKF)
 • Nordisk Plastikkirurgisk Förening
 • Swedish Society for Reconstructive Microsurgery
 • The European Academy of Facial Plastic Surgery (EAFPS)
 • European Federation of Societies for Microsurgery (EFSM)
 • International Confederation of Plastic Surgery Societies (ICOPLAST)
 • International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS)

Kontakta oss eller lämna dina uppgifter för en konsultation

  E-post

  Telefon

  Diamond Plastikkirurgi
  Stortorget 9
  702 11, Örebro

  076 540 77 77