Om Diamond

Diamond Plastikkirurgi är Örebros största och modernaste estetiska och rekonstruktiva plastikkirurgiska klinik.

Vi har som målsättning att alla våra behandlingar och kirurgiska ingrepp, med vår personliga touch, ska ge våra patienter en bättre livskvalité med vetenskap och säkerhet som grund.

Grunden för Diamond Plastikkirurgi är en gedigen erfarenhet, modern teknik, marknadens bästa utrustning och framförallt ett verksamhetsfokus där patienten helt och hållet ställs i centrum.

Vårt mål är inte att förändra våra patienter som person. Däremot är målet att hjälpa till att lyfta fram den självbild som representerar just våra patienter och som får dem att känna sig trygga, nöjda och mer självsäkra. Det estetiska resultatet ser vi som en central komponent för att uppnå såväl välbefinnande som balans i livet. Vi stöttar alltid våra patienter innan, under och inte minst efter deras skräddarsydda behandling.

 

Vi som jobbar på Diamond

Grundare / CEO

CHRIS C. DIAMOND JANBAZ

Specialist inom Plastikkirurgi

Plastikkirurg

Dr. JESPER BERGDAHL

Överläkare & Specialist inom Plastikkirurgi

Plastikkirurg

Dr. CHRISTIAN RAMIREZ

Specialist inom Plastikkirurgi

Narkosläkare

JAN STEPNIEWSKI

Klinikansvarig

LINDA JANBAZ

Undersköterska

ELIN WALLNER

Narkossjuksköterska

FIA STRANDH

Operationssjuksköterska

KRISTINA NILSSON

Operationssjuksköterska/ Injektionssjuksköterska

LYNN HARRYSON

Undersköterska

CARINA WIREMALM

Sjuksköterska/ Injektionssjuksköterska

MARIA SEGER

Anestesisjuksköterska

ANTON KARLSSON

Dr. Chris C. Diamond Janbaz, Plastikkirurg och Grundare av Diamond Plastikkirurgi

Dr. Chris C. Diamond Janbaz är auktoriserad och certifierad specialist inom rekonstruktiv och estetisk Plastikkirurgi. Chris genomgick sin läkarutbildning vid Umeå Universitet och är legitimerad läkare sedan 2012. Sin utbildning inom estetisk plastikkirurgi har Chris tidigt i sin karriär fått vid välrenommerade plastikkirurgiska kliniker inom såväl som utanför Sverige.

Dr. Chris C. Diamond Janbaz genomgick sin läkarutbildning vid Umeå Universitet och är sedan 2012 legitimerad läkare. Efter vikariat inom allmänkirurgi och huvud-/halskirurgi vid Centrum för huvud- och halsonkologi påbörjade han sin plastikkirurgiska karriär vid Universitetssjukhuset i Örebro. Under sin specialisttjänstgöring vid plastikkirurgiska kliniken i Örebro arbetade han med rekonstruktiv plastikkirurgi såsom mikrokirurgi inom huvudhalsområdet samt rekonstruktiv bröstkirurgi vid cancersjukdom och missbildningar.

Sin utbildning inom estetisk plastikkirurgi har Chris tidigt i sin karriär fått vid välrenommerade plastikkirurgiska kliniker inom såväl som utanför Sverige där han regelbundet besöker och assisterar välkända pionjärer inom plastikkirurgin. Chris deltar regelbundet vid nationella och internationella kurser och kongresser inom estetisk plastikkirurgi.

Vid sidan av sitt arbete som plastikkirurg är Chris aktivt engagerad som anatomimentor och ATLS (Advanced Trauma Life Support) – instruktör för läkarstudenter, examinerade och legitimerade läkare under sin specialisttjänstgöring inom kirurgiska specialiteter vid Universitetssjukhuset i Örebro. Chris föreläser regelbundet för olika cancerföreningar bl.a. Bröstcancerföreningen Hilda i Örebro om bröstrekonstruktioner efter bröstcancerkirurgi.

Dr. Chris C. Diamond Janbaz är medlem i:

 • Svensk Plastikkirurgisk Förening
 • Nordisk Plastikkirurgisk Förening
 • Swedish Society for Reconstructive Microsurgery
 • The European Academy of Facial Plastic Surgery (EAFPS)
 • European Federation of Societies for Microsurgery (EFSM)
 • International Confederation of Plastic Surgery Societies (ICOPLAST)
 • International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS)

Dr. Jesper Bergdahl, Plastikkirurg och legitimerad läkare sedan 2005

Dr. Jesper Bergdahl utbildades till läkare vid Umeå Universitet och är legitimerad läkare sedan 2005. Han påbörjade 2006 sin utbildning (specialisttjänstgöring) inom rekonstruktiv och estetisk plastikkirurgi vid Universitetssjukhuset i Örebro efter att ha vikarierat inom thoraxkirurgi (hjärt- och lungkirurgi), barnkirurgi och ortopedi. I början av 2011 erhöll Jesper sin specialistexamen i plastikkirurgi. Vid Universitetssjukhuset i Örebro arbetade han till stor del med rekonstruktioner, inklusive mikrokirurgiska sådana, inom huvudhalsområdet samt rekonstruktiv bröstkirurgi.

Sin utbildning inom estetisk plastikkirurgi och estetiska behandlingar har Jesper till största delen fått vid en stor plastikkirurgisk koncern där han arbetade mellan 2011 och 2021. Han deltar sedan innan sin specialistexamen även regelbundet i nationella och internationella kurser och konferenser inom estetisk plastikkirurgi.

Sedan 2019 sitter Jesper i styrelsen för Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi (SFEP).
Dr. Jesper Bergdahl är certifierad för estetisk injicering av Estetiska injektionsrådet.

Dr. Jesper Bergdahl är medlem i:

 • Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi (SFEP)
 • Svensk Plastikkirurgisk Förening (SPKF)
 • Nordisk Plastikirurgisk Förening (SCAPLAS)
 • The European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (ESPRAS)
 • International Confederation of Plastic Surgery Societies (ICOPLAST)
 • Svensk Förening för Rekonstruktiv Mikrokirurgi
 • Sveriges Läkarförbund

Dr. Christian Ramirez, specialist i plastikkirurgi, allmän kirurgi samt ackrediterad bröstkirurg

Dr. Christian Ramirez är specialist i plastikkirurgi, allmän kirurgi samt ackrediterad bröstkirurg. Han är medlem i Svensk Plastikkirurgisk Förening, Norsk Plastikkirurgisk Förening och European College of Aesthetic Medicine & Surgery (ECAMS)

Dr. Ramirez har gjort sin medicinska grundutbildning på Panum Institutet vid Köpenhamns Universitet och vidare genomfört sin specialistläkarutbildning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg samt Telemark Sjukhus i Norge.

Han har varit specialist i plastikkirurgi sedan 2015 och har utvecklat en bred kompetens inom den rekonstruktiva plastikkirurgin med bland annat ett Fellowship vid Canniesburn Unit of Plastic Surgery i Glasgow, UK såväl som den estetiska plastikkirurgin genom bland annat postgraduate i estetisk kirurgi hos en av de mest välkända plastikkirurger i Latinamerika, dr. Jose Zarhi Troy, Santiago de Chile.

 • Christian Ramirez fortbildar sig konstant genom årliga konferenser.
 • Inom Lipödem har Christian Ramirez samarbetat nära med Dr. Olafur Jakobson sedan 2020, en erkänd expert inom Lipödem behandlingen och varit inviterad föreläsare på Den Norske Lipödem/Lymfödem Patientförening i Trondheim 2019.
 • Christian har fram till nyligen varit ansvarig för bröstrekonstruktion inom Region Sörmland och har i många år haft ett samarbete med Aleris, senast med Aleris Operationscentrum i Stockholm.
 • Christian talar flytande svenska, engelska, danska, tyska och spanska.

Kontakta oss eller lämna dina uppgifter för en konsultation

  E-post
  Telefon

  Diamond Plastikkirurgi
  Stortorget 7 – 9
  702 11, Örebro

  076 540 77 77