Postbariatriskkirurgi

Övervikt är idag ett stort problem världen över på både individuellnivå och samhällsnivå. Mer än hälften av patienterna som har genomgått större viktminskning både med hjälp av diet och/eller motion samt via andra kirurgiska ingrepp söker idag korrigering för de överflödiga vävnaderna som uppstår över hela kroppen efter en sådan viktminskning. Problem som ofta uppstår efter större viktminskning och som stör individen är eksem i hudveck, sår, urininkontinens, svårighet att hitta passande kläder och diverse psykiska störningar som isolering och exponering från omgivningen och samhället.

De flesta postbariatriska operationer som utförs idag kräver narkos dels för att operationerna är mer omfattade och att många önskar också kombinationsbehandlingar. Oavsett vilken procedur som utförs är det av vikt att använda någon form av kompressionsbehandling i minst 1 – 2 månader efter operationen.

Under din konsultation kommer du tillsammans med din plastikkirurg noggrant gå igenom vilket eller vilka ingrepp som du önskar och dina förutsättningar för dina önskemål för att därefter skräddarsy de behandlingar som passar just dig.

 • Operationstid: 60 – 120 minuter
 • Bedövning: narkos
 • Pris: beroende på ingreppets omfattning
 • Tillbaka till arbete: 1 – 3 veckor
 • Delbetalning: Fr

Våra plastikkirurger vid Diamond Plastikkirurgi är samtliga auktoriserade och certifierade specialister inom plastikkirurgi med gedigen bakgrund inom både rekonstruktiv och estetisk plastikkirurgi. Våra plastikkirurger har sin grundutbildning samt specialistutbildning i plastikkirurgi från Sverige. De har besökt, arbetat och regelbundet besöker andra plastikkirurgiska kliniker nationellt och internationellt. De reser kontinuerligt på internationella kongresser och kurser för att ständigt hålla sig uppdaterade gällande de aktuella och senaste teknikerna för att kunna erbjuda våra patienter behandling i världsklass.

Våra plastikkirurger är alla medlemmar i Svensk Plastikkirurgisk Förening, Nordisk Plastikkirurgisk Förening, The European Academy of Facial Plastic Surgery (EAFPS), Swedish Society for Reconstructive Microsurgery, European Federation of Societies for Microsurgery (EFSM) samt International Confederation of Plastic Surgery Societies (ICOPLAST).

Hos oss är postbariatriskkirurgi ett relativt vanligt förfarande och vi vet att alla våra patienter är unika och därmed vet vi vikten av ett skräddarsydd och individanpassad behandling. För oss är nyckeln till ett lyckat resultat alltid naturlig och omärkbar för omgivningen. Bara du som patient ska veta att ett ingrepp genomförts. Hos oss kan du känna dig trygg och säker att samtliga i vår personal kommer att göra sitt yttersta från den första kontakten med kliniken och så länge du önskar så att du blir nöjd med våra insatser.

Vi är alltid tillgängliga för alla våra patienter oavsett om det handlar om en akut situation eller om det gäller frågor av enklare karaktär. Vi ställer mycket höga krav på oss själva som behandlare men även på vår medicinska utrustning och instrument från ledande leverantörer av högsta kvalitet. Därför kan vi på Diamond Plastikkirurgi stolt erbjuda dig den största och mest moderna plastikkirurgiska kliniken i Örebro med gedigen kunskapsbas och därmed trygghet för dig.

De flesta som genomgår en stor viktminskning har det gemensamma målet att återfå sin normala form. Efter viktnedgången blir många överraskade och förvånade över den obalans det helt plötsligt föreligger mellan kropp och den förslappade hudkostymen men även den omfattande rekonstruktion de behöver genomgå för att uppnå sina mål.

Våra plastikkirurger har lång och gedigen erfarenhet av sådana insatser och vi kommer att göra allt för att du ska kunna återvända till ett normalt liv så snart som möjligt.

När du väl har bestämt dig att genomgå din operation är det av vikt att du också funderar på vilket resultat du vill uppnå. Vi ser helst att du innan din konsultation har sökt lite själv på nätet eller andra informationsforum gällande den operation du vill genomgå för att vara så uppdaterad som möjligt när du väl kommer till oss. Självfallet är du också välkommen att besöka oss för att få den initiala informationen kring din operation. Boka gärna en tid hos en av våra plastikkirurger som alla har gedigen erfarenhet och kunskap inom området. För oss är det viktigt att du upplever att du tas på ett seriöst sätt och att du känner att den personliga kemin mellan dig och din plastikkirurg uppfattas som positiv. Du är välkommen att ta med dig en vän eller familjemedlem på din konsultation.

Vi lägger stor vikt vid att din konsultation hos oss upplevs som informativ, konstruktiv och trevlig. Om du trots allt efter din konsultation hos oss och samtal med berörd personal fortfarande upplever att du är osäker att genomgå operationen rekommenderar vi att du inte fortlöper med processen och istället väntar med din operation.

På Diamond Plastikkirurgi är det av största vikt att du känner att du blir lyssnad på och att du tas på ett seriöst sätt samt att du får svar på alla dina funderingar. Vi har alla olika önskningar och motiv för en operation.

Vid ditt första möte på kliniken lyssnar vi på alla dina önskemål och förväntningar som du ställer på oss och vi kommer att göra vårt yttersta för att svara på dina frågor på ett adekvat och förståeligt sätt. Du kommer noggrant att få information om vad just ditt ingrepp innebär, förväntade resultat, potentiella komplikationer, kostnaden för din operation och tillsammans kommer vi fram till en passande tid för din operation. Innan din konsultation fyller du i ett frågeformulär om ditt hälsotillstånd, tidigare sjukdomar och operationer, läkemedel etc.

Du får också praktisk information om din operation och hur du på bästa sätt förbereder dig inför operationen och därefter.

Efter ditt samtal mellan dig och din plastikkirurg under konsultationen tittar ni tillsammans på dina förutsättningar inför din operation. En mängd olika val av metoder görs därefter som ska leda till en skräddarsydd och optimalt resultat som du eftersträvar. Du och din plastikkirurg kommer genomgående att diskutera bland annat placering av snitt och eventuella risker med din operation och de förväntade resultaten.

De aktuella ingreppen som kan utföras hos postbariatriska patienter som avsevärt gått ner i vikt varierar väldigt mycket helt beroende på vilka besvär patienterna har och vilka områden som behöver korrigeras. Under konsultationen kommer du tillsammans med din plastikkirurg noggrant gå igenom dina önskemål och dina förutsättningar för att därefter skräddarsy den behandling som passar just dig. Syftet med postbariatrisk kirurgi är att reversera och återupprätta ett normalt förhållande mellan kroppsstorlek och hudkostym.

Generellt utförs nedanstående operationer antingen som en singeloperation eller i kombination:

 • Bukplastik
 • Bröstförstoring
 • Bröstlyft
 • Bröstförstoring med lyft
 • Stuss/flankplastik med lyft
 • Ryggplastik
 • Överarmsplastik
 • Lårplastik
 • Fettsugning
 • Fettransplantation

Vi på Diamond Plastikkirurgi är mycket måna om snittföringen under operationen och ställer höga krav på oss själva så att dina ärr blir så omärkbara som möjligt efter läkningsprocessen. Självfallet tar vi också hänsyn till dina önskemål och förutsättningar gällande var snitten ska placeras.

Snitten placeras så gott det går på ett sådant sätt att de helt eller delvis kan döljas med underkläder eller över kroppens naturliga estetiska linjer där ärren blir som minst iögonfallande. Snittens längd är helt beroende av hur mycket överflödig vävnad du har.

Det är viktigt att vara införstådd med att ärren aldrig helt försvinner men att dessa bleknar av med tiden efter en god läkningsprocess. För ett optimalt resultat rekommenderar vi att man tejpar över ärren 3 – 6 månader och undviker solexponering över det opererade området.

Oavsett vilken typ av operation man genomgår finns det alltid risker som man måste ha i beaktande. De allra vanligaste komplikationer efter en operation är blödning och infektion. Men jämfört med andra estetiska ingrepp är risken för dessa komplikationer högre vid en postbariatrisk operation som är viktigt att känna till.

Under din konsultation kommer du att ingående få information om den procedur som ska genomföras, förväntade resultat som vi efter strävar samt eventuella komplikationer som kan uppstå efter en sådan operation.

Det pris du betalar för din operation inkluderar:

 • Din operation.
 • Narkos och bedövningsmedel.
 • Kompressionskläder.
 • Den vård du behöver för din operation såsom bemannad avdelning och personlig vård med mat och tilltugg.
 • Alla nödvändiga kontroller efter din operation.
 • Tillgång till din plastikkirurg 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan.

 

Den prisvariation som förekommer vid ingreppet beror på ett antal faktorer som operationens omfattning, operationstiden och om du väljer att genomgå andra kombinationsbehandlingar. Under din konsultation får du prisförslag för din skräddarsydda behandling.

Kontakta oss eller lämna dina uppgifter för en konsultation

  E-post

  Telefon

  Diamond Plastikkirurgi
  Stortorget 9
  702 11, Örebro

  076 540 77 77

  Kontakta oss eller lämna dina uppgifter för en konsultation

   E-post

   Telefon

   Diamond Plastikkirurgi
   Stortorget 9
   702 11, Örebro

   076 540 77 77